Profilaktyka przeciwpróchnicza


Kosmetyka stomatologiczna


Leczenie
kanałowe


Leczenie burksizmu toksyną botulinową


Protetyka stomatologiczna


przyjazna atmosfera

telefonicznie 888 927 229.

zmianę terminu wizyty lub jej odwołanie proszę zgłaszać najpóźniej dzień przed planowaną wizytą telefonicznie pod numerem telefonu 888 927 229. Niepoinformowanie o nieobecności na wizycie w wyznaczonym terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 100% ceny wizyty.

Twoje odwołanie na czas pomoże innej czekającej na termin osobie.